ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 0802252888

CURRENT PROJECT

PROJECT REFERENCES

Housing Estate Project

Anantratara

(Pracha-utit soi 14)

Anantra Tropical

(Huamark)

Anantra Tropical

(Pinklao)

The Fine Residence

@Chiang Rai

Anantratara

(Pracha-utit soi 14)

บริษัท ฟายน์ 22 พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 52 อาคารธนิยะพลาซ่าชั้น 14 ถนนสีลมบริษัท ฟายน์ 22 พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด 52 อาคารธนิยะพลาซ่าชั้น 14 ถนนสีลม อาคารธนิยะพลาซ่า


 

Anantra Tropical

(Huamark)


 

Anantra Tropical

(Pinklao)


 

The Fine Residence

@Chiang Rai


 

Condominium

The Fine @River

The Fine by Fine Home

Monte de Zea (Huahin)

The Fine @River


 

The Fine by Fine Home


 

Monte de Zea (Huahin)